Sławomir Mrożek

Data promocji: 23. 03. 2012

Data uchwały Senatu UŚ: 28. 02. 2012

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Filologicznego

Sławomir Mrożek jest wybitnym polskim dramaturgiem i prozaikiem, jednym z najznamienitszych twórców teatru europejskiego i światowego, przenikliwym sędzią natury ludzkiej, mistrzem ironii i demaskatorem absurdów świata.

Accessibility