Prof. zw. dr hab. Irena Bajerowa

Data promocji: 4. 12. 2008

Data uchwały Senatu UŚ: 24. 06. 2008

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Filologicznego

Wybitna badaczka dziejów języka polskiego, współorganizatorka katowickiej polonistyki. Długoletni profesor Uniwersytetu Śląskiego, doskonały dydaktyk i wychowawca pokoleń polonistów. Krzewicielka idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych, niezłomna patriotka walcząca o wolność ojczyzny i prawa człowieka.

Accessibility