prof. Maria Delaperrière

Data promocji: 22. 06. 2016

Data uchwały Senatu UŚ: 22. 03. 2016

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Filologicznego

 

Profesor Maria Delaperrière jest wybitną badaczką nowoczesnej kultury i literatury polskiej, znakomitą komparatystką, popularyzatorką kultury i literatury polskiej  w kręgach zagranicznych badaczy  i wśród czytelników, zwłaszcza w obszarze recepcji francuskiej, oddana polonistyce światowej, w szczególny sposób związana z polonistycznym środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego.

Accessibility