prof. Josif Aleksandrowicz Brodski

Data promocji: 22. 06. 1993

Data uchwały Senatu UŚ: 19. 04. 1993

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Filologicznego

Poeta i prozaik rosyjski (poezje: Część mowy, Elegie rzymskie, Koniec pewnej epoki, Postój na pustyni, Strofy weneckie, Urania; sztuki: Marmur i Demokracja; eseje: Śpiew wahadła, Mniej niż jeden; cykl Dwadzieścia sonetów do Marii Stuart). Laureat Nagrody Nobla (1987). Filozof słowa i mowy, przyjaciel Polski i Polaków, obrońca wolności jednostki i jej etycznej wytrwałości.

Accessibility