prof. John M. Swales

Data promocji: 26. 10. 2015

Data uchwały Senatu UŚ: 24. 09. 2015

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Filologicznego

 

Profesor John M. Swales jest wybitnym humanistą, znakomitym uczonym, twórcą naukowych podstaw nowoczesnej analizy gatunków dyskursów wspólnoty akademickiej, jednym z najznamienitszych przedstawicieli tej wspólnoty, wychowawcą i mentorem kilku pokoleń naukowców, człowiekiem wielkiego serca i wielkiej skromności, mądrym obserwatorem ludzi, ptaków i motyli.

Accessibility