zdjęcie: studenci Wydziału Filologicznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Wizyta studentów Wydziału w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

W piątek 13 stycznia 2017 roku w Sali Beskidzkiej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie z Magdaleną Szewczuk-Szturc – pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Joanną Janecką – kierownik Oddziału w tym Wydziale aktywnie opiekującą się m.in. programem integracji społeczności romskiej w województwie śląskim. W spotkaniu prowadzonym przez prof. dr hab. Jolantę Tambor wzięli udział studenci Wydziału Filologicznego: II roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów śląskich oraz I roku magisterskich międzynarodowych studiów polskich. Rozmowy na temat sytuacji przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w województwie śląskim wzbudziły duże zainteresowanie studentów, którzy mieli okazję rozwiać swoje wątpliwości i zadać nurtujące ich pytania specjalistom na co dzień zajmującym się niniejszą tematyką.

 

Accessibility