uczestnicy warsztatów. Widać tylko ich tułowia i nogi. Na kolanach mają otwarte zeszyty

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego

20 marca 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach rozpocznie się kolejna edycja warsztatów z zakresu prawa autorskiego adresowanych do środowiska akademickiego, które są organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną między innymi zagadnienia związane z licencjami creative commons oraz uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do utworu stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Będzie też można dowiedzieć się więcej na temat możliwości uzyskania środków, jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL, w tym bezzwrotnych dofinansowań dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej, funduszy na wynagrodzenia autorskie za publikację utworów w czasopismach naukowych oraz wynagrodzeń z systemu repartycji indywidualnej.

Chęć udziału w warsztatach należy zgłosić za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.warsztaty-kopipol.pl.

Program warsztatów (pdf, 404 kB)

Accessibility