zdjęcie: mały chłopiec w dużych słuchawkach

Warsztaty pt. „Muzykoterapia z elementami logorytmiki”

logotyp Centrum Logopedii18 marca 2017 roku w godz. od 8.30 do 12.30 w Centrum Logopedii na Wydziale Filologicznym w Katowicach (sala nr 010) odbywać się będą warsztaty pt. „Muzykoterapia z elementami logorytmiki”. Podczas spotkania, które jest częścią IX Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę i umiejętności w zastosowaniu muzykoterapii z elementami logorytmiki.

Logorytmika jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania, ściśle podporządkowanych terapii prowadzonej przez logopedę.

Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem strony: www.homer.fil.us.edu.pl/rejestracja_SYMBOL3. W przypadku zapisywania na zajęcia dzieci po zalogowaniu należy wysłać drogą elektroniczną e-mail z informacją dotyczącą wieku uczestnika na adres: logopedia@us.edu.pl.

Accessibility