zdjęcie: globus, przed którym stoją dzieci różnych narodowości

Warsztaty interkulturowe w Rudzie Śląskiej

21 marca 2017 roku – z okazji Dnia Wagarowicza – w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej odbędzie się cykl warsztatów interkulturowych dla dzieci klas młodszych i starszych. Dzieciom zaproponowane zostaną zajęcia teoretyczne i praktyczne, które obejmować będą: naukę języków, piosenek, tańca, poznanie zwyczajów i tradycji innych krajów, degustację potraw, sztukę origami, naukę posługiwania się pałeczkami, tworzenie zabawek, gry i kwizy typowe dla ich rówieśników z innych krajów. Warsztaty poprowadzą studenci i doktoranci z Gruzji, Korei Płd., Włoch, Kirgistanu, Japonii, Brazylii, Rosji, Białorusi i Macedonii, którzy na co dzień studiują na Uniwersytecie Śląskim.

Zajęcia mają na celu rozbudzanie wśród polskich dzieci ciekawości świata, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec odmiennych kultur i języków, a także poszerzenie wiedzy o zróżnicowaniu kulturowym. Przedsięwzięcie jest organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UŚ.

 

Accessibility