konferencja, na pierwszym planie przemawiający mężczyzna w garniturze, w tle ludzie siedzący przed laptopami

VIII edycja konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

7 listopada 2018 roku o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się ósma edycja konferencji naukowej z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii, której organizatorem jest Zakład Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kręgi tematyczne:

  • historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
  • historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
  • genologiczny wymiar dawnej komunikacji,
  • systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
  • historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Program konferencji (pdf, 597 kB)

Accessibility