zdjęcie: siedzący w sali wykładowej zasłuszani studenci obcokrajowcy

VII edycja Międzynarodowej Konferencji Magistrantów

Celem Międzynarodowej Konferencji Magistrantów jest umożliwienie magistrantom, a w wyjątkowych sytuacjach również wyróżniającym się studentom ostatniego roku studiów licencjackich oraz doktorantom zaprezentowania fragmentów własnych prac dyplomowych lub zagadnień z nimi związanych. Zaproszenie do udziału w konferencji adresowane jest zarówno do obcokrajowców, jak i Polaków studiujących na polskich uczelniach. Studenci-obcokrajowcy mogą przedstawić swój punkt widzenia na polską literaturę, kulturę i język, z kolei studenci polscy mogą zaprezentować podczas wystąpień problematykę interkulturową.

VII edycja wydarzenia odbywać się będzie 13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach. Organizatorami konferencji są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej,  a także Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnikami poprzednich edycji wydarzenia byli studenci Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Ostrawie i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W konferencjach biorą udział również studenci uczelni o innych profilach (m.in. ASP czy politechniki).

Program wydarzenia (pdf, 308 kB)

 

Accessibility