VII edycja konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców oraz Zakład Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego organizują siódmą edycję konferencji naukowej z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, która odbędzie się 9 listopada 2016 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala konferencyjna na poziomie 0).

Podczas konferencji podjęte zostaną próby wspólnego wypracowywani stanowisk poznawczych w następujących obszarach badawczych:

  • historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
  • historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
  • genologiczny wymiar dawnej komunikacji
  • systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
  • historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Program konferencji (plik pdf)

Accessibility