mikrofon ustawiony na tle siedzących ludzi

V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”

logo Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

16 i 17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywać się będzie V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”, której organizatorami są: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Konferencję, dzięki staraniom Fundacji Agere Aude, dotuje – w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nadrzędnym celem wydarzenia jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. W jej trakcie podejmowane będą rozważania na temat teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej oraz będą prezentowane najnowsze wyniki badań logopedów, lingwistów i lekarzy. Główne kręgi tematyczne konferencji to:

  • naukowe podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych,
  • praktyczne metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii i ich efektywność,
  • metody i techniki terapii logopedycznej i ich efektywność.

Wśród zaproszonych gości, ekspertów krajowych i zagranicznych, są m.in.: prof. Eliana Danilavichiutie, prof. dr Yulia O. Filatova, prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. Henriette W. Langdon, prof. Karel Neubauer, prof. zw. dr hab. Bronisław Rocławski, prof. UP dr hab. Mirosław Michalik, prof. USz dr hab. Barbara Ostapiuk,  prof. UMCS dr hab. Tomasz Woźniak, dr hab. Lilianna Konopska, dr hab. Anita Lorenc, dr hab. Irena Polewczyk oraz dr Kurt Eggers.

W programie wydarzenia przewidziano również panel dyskusyjny nt. „Dokąd zmierza logopedia?”, który rozpocznie się 16 września o godz. 13.45 oraz sesja posterowa zaplanowana na sobotnie popołudnie (16 września, godz. 15.30).

Organizatorom tego ważnego naukowo, ale też istotnego społecznie, przedsięwzięcia zależy na popularyzacji różnorodnych rozwiązań praktycznych, które czerpią z naukowych teorii i koncepcji. W związku z tym zaplanowano także liczne warsztaty dla uczestników konferencji.

Ponadto integralną częścią wydarzenia będzie wręczenie nagrody „Logopedia Silesiaca”, które odbędzie się 16 września w godz. od 9.15 do 9.30 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Wyróżnienie to jest próbą złożenia hołdu oraz podziękowań osobom bądź instytucjom za dokonania na rzecz śląskiej logopedii.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, SJ Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr hab. Józef Bremer, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znaleźć można na stronie: http://konferencjalogopedyczna.pl/wrzesien2017/109-2/.

Program (pdf)

Plakat promujący konferencję zawierający szczegółowy program wydarzenia,loga organizatorów, tytuł, miejsce i datę wydarzenia

Accessibility