zdjęcie: pomnik Marcina Lutra

V Konkurs Realioznawczy o Republice Federalnej Niemiec

20 marca 2017 roku w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się V Konkurs Realioznawczy o Republice Federalnej Niemiec, którego tematem będzie „Reformacja 1517”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pragnących poszerzyć swoje zainteresowania językowe o perspektywę społeczno-kulturową.

Tegoroczna edycja wydarzenia, koncentrując się wokół życia i działalności Marcina Lutra, towarzyszy jubileuszowi 500-lecia Reformacji. Patronat honorowy nad konkursem objął biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. dr Marian Niemiec. Zgłoszenia uczniów można nadsyłać do 28 lutego.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu i zagadnieniami tematycznymi są dostępne na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej: www.ifg.us.edu.pl.

plakat promujący V Konkurs Realioznawczy o Republice Federalnej Niemiec, na którym została umieszczona podobizna Maricna Lutra

Accessibility