Zdjęcie: zgromadzeni w sali zasłuchani ludzie

V konferencja z cyklu „Various Dimensions of Contrastive Studies”

21 i 22 października 2019 roku w Ustroniu odbywać się będzie V edycja międzynarodowej konferencji „Various Dimensions of Contrastive Studies” (V-DOCS 2019), której celem jest zintegrowanie środowiska akademickiego wokół tematu badań kontrastywnych nad językiem w ujęciu formalnym, funkcjonalnym, kognitywnym, semantycznym, pragmatycznym i kulturowym. Tegoroczny temat przewodni konferencji skoncentrowany zostanie na kontakcie językowym.

Językiem konferencji jest język angielski. Wykłady plenarne wygłoszą: prof. Sebastian Fedden (The New Sorbonne University, Paryż), prof. zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), dr hab. prof. UP Alicja Witalisz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz prof. dr hab. Andrzej Łyda (Uniwersytet Śląski).

Zgłoszenia chęci udziału w konferencji należy przesyłać do 30 kwietnia drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: vdocs2019@gmail.com. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie: https://vdocsconference.wixsite.com/vdocs.

Accessibility