zdjęcie: prof. Jerzy Ratajewski

Uroczystość nadania imienia prof. Jerzego Ratajewskiego Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej

We wtorek 25 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się uroczystość nadania imienia prof. Jerzego Ratajewskiego Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej. W programie wydarzenia zaplanowano prezentację sylwetki prof. Jerzego Ratajewskiego (dr Joanna Kamińska), wykłady: prof. UMK dr hab. Ewy Głowackiej z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także wspomnienia o prof. Ratajewskim.

Prof. Jerzy Ratajewski (1928–1999) był dyrektorem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego (1971–1976), nauczycielem akademickim w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, twórcą funkcjonującego w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Zakładu Metodologii Bibliotekoznawstwa i Bibliotekarstwa, którym kierował do 1997 roku. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie na problemach współczesnego bibliotekoznawstwa i jego metodologii, zagadnieniach komunikacji i informacji naukowej oraz naukoznawstwie. Był autorem m.in. „Zarysu techniki opracowania informacyjno-dokumentacyjnego źródeł informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej” (1978), „Elementów naukoznawstwa i głównych kierunków rozwoju nauki europejskiej” (1993) oraz „Wybranych problemów metodologicznych informologii nauki” (1994).

Wspomnienie prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego opublikowane na łamach „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (2000, nr 5).

Accessibility