młotek sędziego leżący na jasnym blacie stołu

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego popierająca protest nauczycieli

Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach solidaryzuje się z protestującymi nauczycielami i bezwzględnie popiera ich żądania dotyczące poprawy sytuacji materialnej i zawodowej, uznając także słuszność postulatów związanych z poprawą krytycznej sytuacji zarówno w systemie oświaty, jak i w edukacji.

Jesteśmy wydziałem przygotowującym studentki i studentów do zawodu nauczyciela polonisty, nauczyciela języków nowożytnych, klasycznych oraz nauczyciela bibliotekarza. Jako nauczyciele akademiccy wiemy, jak wielką pracę i zaangażowanie wkładają oni w zdobycie kwalifikacji zawodowych i pozyskanie pełnych, profesjonalnych kompetencji, których wymaga współczesna szkoła: kompetencji psychologiczno-pedagogicznych, polimedialnych, glottodydaktycznych, interkulturowych.

Jednocześnie od wielu lat obserwujemy pogłębianie się kryzysu roli i funkcji nauczyciela we współczesnych systemach edukacyjnych. Obniżanie rangi tego zawodu wiąże się z utratą prestiżu społecznego wykonujących go osób. Taka sytuacja nie zachęca najlepszych studentów do wyboru specjalności nauczycielskiej, a bez ich obecności w szkole system edukacji może stracić szansę nie tylko na kompetentne nauczanie, ale również na twórcze spotkania nauczyciela i ucznia, najistotniejszy przecież aspekt edukacji wymykający się jednak wszelkim pomiarom dydaktycznym.

Jako nauczyciele akademiccy w pełni popieramy decyzję nauczycieli, którzy odważyli się upomnieć o godność tego zawodu oraz konieczność rzetelnej dyskusji nad sytuacją polskiej szkoły. Zauważamy istotne wsparcie udzielone nauczycielom przez wielu uczniów oraz ich rodziców, którzy w tym trudnym również dla nich czasie wykazali się wyrozumiałością i mądrością.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli” (Jan Zamoyski, z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej, 1600). Czas, by odświętnie powtarzane zdanie przestało być tylko zachętą nauczycieli do wytężonej pracy dla idei. Czas, by stało się ideą przewodnią polityków, którzy decydują o statusie materialnym nauczycieli.

Treść uchwały Rady Wydziału Filologicznego (pdf, 396 kB)

————————————————————————

W głosowaniu udział wzięło 113 członków Rady Wydziału. Głosów popierających wniosek – 106; głosów przeciw wnioskowi – 1; głosów wstrzymujących się – 6. Nikt nie wniósł uwag do treści ani nie proponował poprawek, zatem większością głosów uchwała została podjęta w takim brzmieniu, jakie zostało przedstawione i poddane dyskusji przed głosowaniem.

Accessibility