"Spodek" w Katowicach

Trwa nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Do 20 grudnia 2017 roku potrwa nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie, które są adresowane do nauczycieli, animatorów kultury, osób zainteresowanych Śląskiem i szerzej – województwem śląskim.

Absolwenci trwających dwa semestry podyplomowych studiów z wiedzy o regionie będą posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii i socjologii, geografii i przyrody, dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz literatury i języka śląskiego, niezbędną do realizacji programu edukacji regionalnej. Podczas warsztatów w ważnych w województwie śląskim miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. W ramach zajęć terenowych słuchacze będą poznawać m.in. architekturę regionu, specyfikę malarstwa, cechy etnolektu środkowego Górnego Śląska poprzez kontakt z żywym słowem (np. przedstawienie w Teatrze Korez), a także południowej (np. spotkanie z twórcą ludowym w Istebnej) i północnej (np. warsztaty w Koszęcinie) części regionu, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody (np. Rezerwat Buków w Murckach), specyfikę flory i fauny regionu (np. spotkanie w Muzeum Botanicznym w Mikołowie) i charakterystyczne elementy krajobrazu górskiego (wycieczka w Beskid Śląski lub Żywiecki), Szlak Zabytków Techniki, dziedzictwo wielkich śląskich rodów (np. wykład w Muzeum Zamkowym w Pszczynie), dzieje Ziemi Żywieckiej (zwłaszcza rolę rodów Komorowskich, Wielopolskich, Habsburgów), historię mniejszości polskiej w Czechach (np. spotkanie ze społecznością Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie), historię powstań śląskich (np. lekcja w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach), ofertę lokalnego rynku teatralnego, muzycznego i literackiego (np. wykład po spektaklu w Teatrze Śląskim/Teatrze Korez; prezentacja dzieł H.M. Góreckiego, W. Kilara, J. Skrzeka, SBB oraz młodszego pokolenia śląskich twórców muzycznych, np. projekt Jimek i Miuosh z orkiestrą NOSPR oraz zespołów hip-hopowych np. Kaliber 44 i Paktofonika; literaturę regionu podczas spotkańz artystą, dla którego miejscowa tradycja staje się artystycznym tworzywem, np. A. Lysko, M. Melon oraz z autorami wpisującymi lokalne doświadczenia, kulturę i tradycję w szersze konteksty, np. E. Tvrdá, Z. Kadłubek, L. Engelking; dorobek śląskich filmowców i działalność Śląskiego Funduszu Filmowego i Silesia Film Commision, np. projekcja i prelekcja w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, spotkanie z pracownikami Instytucji Filmowej „Silesia-Film”, udział w Festiwalu Filmowym „Regiofun”). 

Będą przygotowani pod względem merytorycznym do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej (lekcji wiedzy o regionie, zajęć pozalekcyjnych), przyjęcia roli lidera edukacji regionalnej w szkole, to znaczy m.in. koordynatora szkolnego programu edukacji regionalnej, prowadzącego szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN, animatora imprez regionalnych (np. Dni Śląskich), konkursów wiedzy o regionie, konkursów recytacji w etnolekcie śląskim itp. Posiądą wiedzę i umiejętności do prowadzenia edukacji regionalnej w ramach innowacji pedagogicznej, np. autorskie klasy regionalne, programy regionalne i inne. Zostaną ponadto wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych. Podczas zajęć terenowych będą nie tylko przeprowadzać ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, ale także będą zwiedzać miejsca, dzięki czemu bezpośrednio poznają osoby stanowiące źródło wiedzy o regionie.

Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. Jolanta Tambor.

Aplikacje należy składać w sekretariacie Szkoły Języka i Kultury Polskiej (Wydział Filologiczny UŚ, plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00 lub przesyłać pocztą tradycyjną.

Odpłatność wynosi 2000 zł za semestr. Płatność będzie możliwa w systemie ratalnym. Podczas spotkania 5 października 2017 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach przedstawiono propozycję finansowania studiów – ich koszt zostałby podzielony na trzy części: między Urząd Marszałkowski, daną gminę oraz uczestnika. Pierwsze spotkanie organizacyjne Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie odbędzie się w styczniu 2018 roku i wtedy też zostaną przedstawione ostateczne ustalenia w tej kwestii. Do tej pory od kandydatów na studia nie będzie wymagana żadna opłata.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.fil.us.edu.pl/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/. W razie dodatkowych pytań należy się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: regionpodyplomowe@gmail.com.


O studiach napisali:

logo katowickiej "Gazety Wyborczej" „Studia dla wszystkich zainteresowanych Śląskiem” (19 czerwca 2017 r.)

logo "Dziennika Zachodniego" 

Studia śląskie na Uniwersytecie Śląskim…” (20 czerwca 2017 r.) 

logo onet.pl 

„Studia z wiedzy o regionie na Uniwersytecie Śląskim” (19 czerwca 2017 r.) 

logo "Rzeczpospolitej"„Rzeczpospolita” – „Specjalistyczne kierunki usystematyzują wiedzę” (26 czerwca 2017 r.) 

 

Accessibility