otwarty laptop, na którego klawiaturze widać czyjąś dłoń

Szkolenie certyfikowane dla studentów z obsługi CorelDraw na poziomie zaawansowanym

Do 8 stycznia 2020 roku trwa dodatkowy nabór na szkolenie certyfikowane z obsługi programu CorelDraw (na poziomie zaawansowanym), które poprowadzi Piotr Rybczyński z firmy szkoleniowej Nova. Dzięki warsztatom adresowanym do wszystkich studentów Wydziału Humanistycznego UŚ będących na 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz na 1. i 2. roku studiów II stopnia, zostaną podniesione kwalifikacje w zakresie obsługi programu wymaganego w większości miejsc potencjalnego zatrudnienia. Dobra znajomość podstawowych narzędzi graficznych stanowi liczącą się na rynku pracy umiejętność. Zajęcia odbywać się będą od 13 do 15 stycznia 2020 roku w Katowicach (ul. Wita Stwosza 3).

Rekrutacja odbywać się będzie zarówno w Katowicach, jak i w Sosnowcu. Rekrutację prowadzi Anna Mitura od poniedziałku do czwartku w budynku Wydziału przy pl. Sejmu Śląskiego 1 (pok. 8), a w piątki w budynku przy ul. Grota-Roweckiego 5 (pok. 2.20) w godz. 7.30 do 15.30. W razie pytań można się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: anna.mitura@us.edu.pl/

Szkolenia są realizowane w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logo POWER i RP

Accessibility