Zasady zaliczania

Uprzejmie informujemy, że indeks, kartę zaliczeniową (plik pdf) wraz z wpisanym seminarium doktoranckim oraz godzinami dydaktycznymi, sprawozdanie roczne oraz sprawozdanie z seminariów otwartych/wykładów mistrzowskich*** podpisane przez doktoranta i opiekuna naukowego/promotora należy złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich do dnia 30 września (rozliczenie roczne). Sprawozdania roczne dotyczą doktorantów I, II, III i IV roku.

*** sprawozdanie z seminariów otwartych/wykładów mistrzowskich obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia w latach 2012/2013, 2013/2014. Sprawozdania roczne obowiązują wszystkich doktorantów.

Accessibility