Stypendia

STYPENDIA
 

laptom,przed którym leży notatnik i długopis

Rozpoczął się nabór wniosków na stypendia doktoranckie na rok akademicki 2019/2020.

Wszyscy doktoranci zobowiązani są do dostarczenia potwierdzenia numeru konta bankowego. Doktoranci, którzy pierwszy raz przedłużają okres studiów doktoranckich, mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie.

Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej w innej dyscyplinie / na innym kierunku studiów (doc, 27 kB)

Dla artykułu opublikowanego w czasopiśmie punktowanym w latach 2017-2018 obowiązuje punktacja według listy ministerialnej z roku 2017. Dla artykułu opublikowanego w czasopiśmie punktowanym w roku 2019 obowiązuje punktacja według aktualnej listy ministerialnej.

 

STYPENDIA Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

Termin składania wniosków o stypendium projakościowe upływa 31 października 2019 roku. We wniosku o stypendium projakościowe doktorant uwzględnia dane z ubiegłego roku akademickiego

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Termin składania wniosków o stypendium doktoranckie upływa 31 października 2019 roku. We wniosku o stypendium doktoranckie doktorant uwzględnia dane z całego przebiegu studiów trzeciego stopnia, co oznacza, że osiągnięcia wskazane i udokumentowane w latach poprzednich należy wprowadzić do wniosku bieżącego. Mogą o nie wnioskować także doktoranci zatrudnieni na Uniwersytecie Śląskim.

 

STYPENDIUM REKTORA

Termin składania wniosków o stypendium Rektora upływa 10 października 2019 roku. O stypendium Rektora mogą się także ubiegać doktoranci będący na przedłużeniu studiów.

 

Accessibility