Stypendia

STYPENDIA
 

laptom,przed którym leży notatnik i długopisRozpoczął się nabór wniosków na stypendia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019. Termin składania wniosków upływa 10 października 2018 roku. 

We wniosku doktorant uwzględnia dane z całego przebiegu studiów trzeciego stopnia, co oznacza, że osiągnięcia wskazane i udokumentowane w latach poprzednich (dotyczy to doktorantów na drugim, trzecim i czwartym roku) należy wprowadzić do wniosku bieżącego.

Wszyscy doktoranci zobowiązani są do dostarczenia potwierdzenia numeru konta bankowego. Doktoranci, którzy pierwszy raz przedłużają okres studiów doktoranckich, mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie.

Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej w innej dyscyplinie / na innym kierunku studiów (doc, 27 kB)

 

STYPENDIA Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

 

STYPENDIA DOKTORANCKIE

W kryteriach przyznawania stypendium doktoranckiego nastąpiła zmiana: mogą o nie wnioskować także doktoranci zatrudnieni na Uniwersytecie Śląskim.

 

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

 

Accessibility