Przydatne linki

grafika promująca Wyróżnienia JM Rektora UŚ przedstawiająca wielokolorowy diamentWyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

 

 Logo Wydziału Filologicznego
(plik jpg)
Logo Wydziału Filologicznego
(plik png)
Logo Wydziału Filologicznego (cmyk)
Procedury udostępniania logo i logotypu
Wydziału Filologicznego UŚ
(plik pdf)
Formularz prośby o udostępnienie logo Wydziału Filologicznego UŚ (plik word)

 

Akty prawne dotyczące studiów doktoranckich

 

 

Regulaminy studiów doktoranckich

 

  • Regulamin obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli Studia doktoranckie przed 1 października 2012

Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim

  • Regulamin obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli Studia doktoranckie od 1 października 2012

Regulamin Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim od roku akademickiego 2012/2013

 

Zasady podziału środków z budżetu URSD UŚ (plik pdf)

 

Najważniejsze przepisy dotyczące doktorantów

Regulamin Samorządu Doktorantów

Ordynacja wyborcza wybory do Samorządu Doktorantów

Prawo Uniwersytetu Śląskiego

najważniejsze zarządzenia Rektora:

– organizacje studenckie i doktoranckie

– stypendia doktoranckie

– pomoc materialna (w tym stypendia dla najlepszych doktorantów)

Internetowy System Aktów Prawnych

najważniejsze ustawy i rozporządzenia

– Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym

– zarządzenie MNiSW w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (w tym zwiększenie stypendium doktoranckiego)

 

Wzory druków

wniosek o dofinansowanie (plik word)

sprawozdanie merytoryczne (plik word)

sprawozdanie finansowe (plik word)

Accessibility