Mobilność

logo programu MOST

MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 roku cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta zajęć dydaktycznych;
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Strona internetowa Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST: www.most.amu.edu.pl.

Wydziałowi koordynatorzy programu MOST dla doktorantów:

  • Dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak (kierownik Studiów Doktoranckich)

e-mail: alina.swiesciak@gmail.com

  • Mgr Diana Pasek 

tel.: (32) 2oo 92 59

e-mail: diana.pasek@us.edu.pl

 

logo programu Erasmus

ERASMUS

Do końca stycznia 2017 roku można składać wnioski o stypendia Erasmus Mundus na EMLex (European Master in Lexicography).

Szczegóły dostępne są na stronie: www.emlex.us.edu.pl.

W przypadku nieuzyskania stypendium doktoranci mogą podjąć naukę na studiach EMLex na ogólnych zasadach (bezpłatnie). Jest to ciekawa propozycja dla osób zajmujących się w swoich rozprawach doktorskich leksykografią.

Program LLP/ERASMUS http://erasmus.us.edu.pl

 Wydziałowi koordynatorzy LLP/Erasmus 

/ LLP / ERASMUS UMOWY BILATERALNE ROK AKADEMICKI 2012/2013 

 

 

 

Accessibility