Ogłoszenia

czerwona ikona oznaczająca informacjęDyżur kierownik Studiów doktoranckich

Zaplanowany na 8 lipca 2019 roku dyżur kierownik Studiów doktoranckich dr hab. prof. UŚ Aliny Świeściak-Fast odbywać się będzie w godzinach od 10.00 do 12.00. W lipcu i sierpniu dyżury zostają odwołane. Kontaktować się można drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: alina.swiesciak@gmail.com.


grafika z napisem info, przy którym stoi chłopiec

Zmiany w działaniu sekretariatu Studiów doktoranckich 

W lipcu 2019 roku odwołany zostaje wtorkowy popołudniowy dyżur sekretariatu Studiów doktoranckich; we wtorki dyżur pełniony będzie w godzinach od 10.00 do 14.00.

W sierpniu sekretariat Studiów doktoranckich będzie nieczynny.


siedzący tyłem do obiektywu aparatu człowiek, który zapisuje coś w kalendarzu. Nie widać nic poza fragmentem jego pleców i ręką, w której trzyma długopis

Kryteria zaliczania poszczególnych lat studiów doktoranckich

Kryteria zaliczania poszczególnych lat studiów doktoranckich obowiązujące doktorantów podejmujących studia trzeciego stopnia w 2017 roku:

  • pierwszy rok — konspekt pracy doktorskiej, wystąpienie konferencyjne/recenzowany tekst wydrukowany lub przyjęty do druku;
  • drugi rok — recenzowany tekst wydrukowany lub przyjęty do druku;
  • trzeci rok — zaakceptowany przez opiekuna/promotora rozdział doktoratu, otwarcie przewodu doktorskiego.

 

czerwona ikona oznaczająca informacjęSzkolenie BHP dla doktorantów I roku

Do zaliczenia I roku studiów niezbędne jest obowiązkowe szkolenie z zakresu bhp (http://el.us.edu.pl/upgow/)

 

 

Accessibility