Ogłoszenia

grafika z napisem info, przy którym stoi chłopiecOdwołane dyżury

Zaplanowane na 10 i 17 grudnia 2019 roku dyżury kierownik Studiów doktoranckich dr hab. Mirosławy Michalskiej-Suchanek zostają odwołane.

 

 

 

czerwona ikona oznaczająca informację

 

PROM – stypendia na krótkoterminowe wyjazdy doktorantów 

Rozpoczął się nabór na stypendia wyjazdowe w programie PROM – Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej. Doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mają do dyspozycji sześćdziesiąt stypendiów na wyjazdy od pięciu do trzydziestu dni na cały świat, w celu realizowania badań, uczestnictwa w krótkich formach kształcenia lub aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej. Nabór potrwa do 11 grudnia 2019 roku i odbywa się w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

Projekt koordynuje Szkoła Doktorska. W razie pytań lub wątpliwości należy się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: prom@us.edu.pl.

29 listopada  o godz. 14.15 w sali C-255 (sala seminaryjna Zespołu Genetyki) znajdującej się na II piętrze Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska przy ul. Jagiellońskiej 28 (wejście przez C-244) rozpocznie się spotkanie otwarte dla doktorantów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu (spoza studiów doktoranckich w zakresie nauk biologicznych) proszeni są o potwierdzenie przyjścia na spotkanie do piątku do godziny 8.00, pisząc na e-mail prom@us.edu.pl. W przypadku zgłaszania potrzeby kolejnych spotkań w innych lokalizacjach również należy się kontaktować drogą elektroniczną.

PROM – szczegółowe informacje (pdf, 140 kB)


Decyzje stypendialne

W sekretariacie Studiów doktoranckich można odbierać decyzje stypendialne dotyczące stypendium rektora. Decyzję należy odebrać osobiście nie później niż 29 listopada 2019 roku.

 

Godziny dydaktyczne

Każdy z doktorantów ma obowiązek ustalić swój przydział godzin dydaktycznych na rok 2019/20120 w odpowiednim dla siebie instytucie. Informację o ustalonym przydziale należy przekazać do sekretariatu Studiów doktoranckich nie później niż 4 listopada 2019 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: agnieszka.slanina@us.edu.pl).

Wykaz zaplanowanych konferencji

W związku z planowaniem budżetu każdy doktorant powinien przekazać informację o konferencjach, w których zamierza uczestniczyć. W pierwszej kolejności należy przesłać wykaz konferencji tegorocznych (do 31 grudnia 2019), a następnie konferencji planowanych w bieżącym roku akademickim (od 1 stycznia do 30 września 2020). Przekazanie informacji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku i nie wiąże się z dotowaniem konferencji ze środków wydziału. Wykaz należy przekazać nie później niż 4 listopada 2019 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: sabina.strozik@us.edu.pl).


siedzący tyłem do obiektywu aparatu człowiek, który zapisuje coś w kalendarzu. Nie widać nic poza fragmentem jego pleców i ręką, w której trzyma długopis

Kryteria zaliczania poszczególnych lat studiów doktoranckich

Kryteria zaliczania poszczególnych lat studiów doktoranckich obowiązujące doktorantów podejmujących studia trzeciego stopnia w 2017 roku:

  • pierwszy rok — konspekt pracy doktorskiej, wystąpienie konferencyjne/recenzowany tekst wydrukowany lub przyjęty do druku;
  • drugi rok — recenzowany tekst wydrukowany lub przyjęty do druku;
  • trzeci rok — zaakceptowany przez opiekuna/promotora rozdział doktoratu, otwarcie przewodu doktorskiego.

 

czerwona ikona oznaczająca informacjęSzkolenie BHP dla doktorantów I roku

Do zaliczenia I roku studiów niezbędne jest obowiązkowe szkolenie z zakresu bhp (http://el.us.edu.pl/upgow/)

 

 

Accessibility