Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”

Nowy kierunek studiów to połączenie różnych obszarów, które pozwalają na interdyscyplinarne wypracowanie nowych strategii i umiejętności niezbędnych do praktycznego zastosowania zasad WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) w różnych obszarach działalności, w implementacji nowych praktyk w obrębie tworzenia dobrych stron internetowych, umieszczania informacji cyfrowej w formatach doc/docx oraz pdf, jak również zwiększenia dostępności do multimediów. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia i rozwinięcia wiedzy szczególnie w obszarach, dziedzinach i dyscyplinach naukowych w obrębie nauk humanistycznych (m.in. językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauka o sztuce), nauk społecznych (m.in. nauka o bezpieczeństwie, nauka o poznaniu i komunikacji społecznej, tyflopedagogika, surdopedagogika, socjologia, psychologia), nauk ścisłych tj. medycyna, w dziedzinie sztuki dzieł filmowych, muzycznych, plastycznych szczególnie sztuka projektowania oraz w obszarze nauk technicznych (m.in. architektura i urbanistyka, informatyka, telekomunikacja). Powyższe dziedziny są niezbędne w zrozumieniu zagadnień i problemów, jakie powstają w związku z dostępnością społeczną i cyfrową. Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników podmiotów realizujących zadania publiczne: pracowników placówek oświatowych, urzędów, instytucji kultury i sztuki, informatyków, studentów wszystkich wydziałów oraz przedstawicieli świata biznesu.

W ramach studiów słuchacze nabędą kompendium wiedzy m.in. z zakresu tworzenia semantyki stron internetowych, audiodeskrypcji (m.in. w produkcji audiowizualnej oraz sztukach plastycznych), napisów dla niesłyszących, projektowania uniwersalnego i multimediów. Absolwenci nowego kierunku studiów podyplomowych nabędą niezbędne kompetencje i uzyskają kwalifikacje pozwalające na kompleksowe umiejętności z zakresu walidacji stron internetowych, sprawdzenia poprawności przygotowanych materiałów informacyjnych (np. broszury, plakaty w formie infografiki, filmy animowane), które znajdą zastosowanie na prężnie rozwijającym się rynku pracy w XXI wieku.  

czas trwania: 2 semestry

zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym*,
  • deklaracja dotycząca płatności za studia*,
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich,
  • życiorys,
  • dwa zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego

data rozpoczęcia: październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia
Wydział Filologiczny
ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
pok. 3.2
e-mail: ibmrochen@gmail.com; izabela.mrochen@us.edu.pl

Kierownik studiów: dr Izabela Mrochen

www.wlaczeniecyfrowe.us.edu.pl  

termin składania dokumentów: nabór całoroczny

opłata:

1800 zł – opłata jednorazowa

1890 zł – podstawowa opłata ratalna podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru

dodatkowe informacje:

Accessibility