otwarta książka, którą trzyma dziewczyna. Nie widać twarzy, a jedynie rękę i włosy

Spotkanie z dr Angelą Schmidt-Bernhardt na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu

Okładka książki pt. „Das wilhelminische Schloss – Begegnungen in Polen”W czwartek 24 października 2019 roku o godz. 15.30 na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu (ul. gen. S. Grota-Roweckiego 5, sala nr 1.22) dyrekcja kierunku filologia germańska organizuje spotkanie z niemiecką autorką dr Angelą Schmidt-Bernhardt, która przedstawi fragmenty swojej nowej książki pt. „Das Wilhelmische Schloss. Begegnungen in Polen. Erzählungen”.

Dr Angela Schmidt-Bernhardt pochodzi ze Szlezwiku (Niemcy). Studiowała romanistykę oraz nauki społeczne w Bochum, a następnie pracowała jako nauczyciel języka niemieckiego we Francji. Promocję doktorską uzyskała w 2007 roku na Uniwersytecie w Marburgu, z którym była związana także w kolejnych latach. Jako pisarkę interesują ją przede wszystkim relacje pomiędzy osobistymi losami jednostek a współczesnymi wydarzeniami społecznymi. Książka pt. „Das wilhelminische Schloss – Begegnungen in Polen” ukazała się w marcu 2019 roku. Jest to zbiór ośmiu opowiadań poświęconych stosunkom polsko-niemieckim wczoraj i dziś.

Accessibility