zdjęcie: flaga niemiecka

Spotkanie w ramach projektu pt. „Netzwerk Deutsch Schlesien”

22 marca 2017 r. Instytut Filologii Germańskiej będzie gościł przedstawicieli instytucji wspierających język niemiecki na Śląsku w ramach projektu pt. „Netzwerk Deutsch Schlesien”. Uczestnicy spotkania, które odbędzie się z inicjatywy Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, będą rozmawiać na temat przyszłości nauczania języka niemieckiego na Śląsku.

W ramach wydarzenia konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec Elisabeth Wolbers, wygłosi wykład dla studentów filologii germańskiej na temat stosunków polsko-niemieckich w dziedzinie kultury, a lektor DAAD dr Elisabeth Venohr spotka się z nauczycielami języka niemieckiego, aby przybliżyć im możliwości wsparcia przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD).

Accessibility