zdjęcie: mężczyzna w garniturze bez twarzy, wycelowany palec w jeden z punktów sieci

Spotkanie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego

25 kwietnia 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbyło się pierwsze spotkanie Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Filologicznego (REIZ), która stanowi dobrowolne ciało opiniodawczo-doradcze i konsultacyjne utworzone na Wydziale Filologicznym w trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Do jej zadań należy opiniowanie dostosowywania programów kształcenia, programów studiów i założonych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społecznego, rekomendowanie zmian w programach kształcenia, programach studiów i założonych efektach kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, a także sugerowanie powoływania nowych specjalności, współorganizowanie projektów o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim oraz nawiązywanie indywidualnych form współpracy z poszczególnymi kierunkami studiów.

 

Accessibility