Uczestnicy seminarium, którzy robią notatki w zeszytach trzymanych na kolanach. Nie widać twarzy, a jedynie fragmenty tułowia i ręce

Spotkanie pt. „Tragedie Seneki. Problemy krytyki tekstu”

11 kwietnia 2019 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się, zorganizowane przez Komisję Historycznoliteracką PAN – Oddział w Katowicach, otwarte spotkanie pt. „Tragedie Seneki. Problemy krytyki tekstu”. W wydarzeniu udział wezmą:

  • dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota – prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studenckich i kształcenia, profesor nadzwyczajny w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ; jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury rzymskiej; autor takich książek, jak: „Magia i religia w twórczości Lucjusza Apulejusza z Madaury” (Kraków 2001), „Juwenalis” (Katowice 2009),
  • dr Iwona Słomak – adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki; latynistka i polonistka; badaczka retoryki rzymskiej i dramatu łacińskiego; autorka takich książek, jak: „»Phoenix rhetorum« Jana Kwiatkiewicza Wprowadzenie – przekład – opracowanie” (Warszawa 2016) oraz „Retoryka miłosnej batalii. »Wojsko serdecznych nowo rekrutowanych afektów« Hieronima Falęckiego” (Warszawa 2017).

W ramach projektu badawczego „Biblioteka Pisarzy Antycznych” oboje zajmują się tłuma-czeniem i opracowywaniem tragedii Seneki. W serii ukazały się „Trojanki” (Katowice 2016) i „Edyp” (Katowice 2017), w przygotowaniu znajdują się „Kobiety fenickie, Thyestes i Fedra”.

Rozmowę, której początek zaplanowano na godz. 13.15, moderować będzie dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek.

Accessibility