Spotkanie i warsztaty z prof. Jackiem Leociakiem

25 maja 2018 roku o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się spotkanie, którego gościem będzie prof. dr hab. Jacek Leociak – kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, badacz zajmujący się różnymi formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady), literaturą dokumentu osobistego, literaturą piękną, dokumentacją fotograficzną, członek założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, autor takich publikacji, jak między innymi: „Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego”, „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” (wspólnie z prof. dr hab. Barbarą Engelking), „Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji”, „Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów”, „Spojrzenia na warszawskie getto” – będzie gościem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.Okładka książki "Biografie ulic" prof. Jacka Leociaka

Moderowane przez dr hab. Martę Tomczok oraz dr. hab. prof. UŚ Macieja Tramera wydarzenie stanie się okazją do rozmowy między innymi na temat jego dwóch najnowszych książek: „Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie” (Wołowiec 2018) oraz „Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy od narodzin po Zagładę” (Warszawa 2018), a także nowych trendów w badaniach nad Zagładą, getcie warszawskim, nowej humanistyce, uprawianiu zaangażowanej nauki dzisiaj.               

Okładka książki "Młyny boże" prof. Jacka Leociaka

Tego samego dnia o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego odbędą się ponadto warsztaty z prof. Jackiem Leociakiem przeznaczone dla studentów i doktorantów, których tematem przewodnim będzie redefiniowanie świadectwa i świadka. Zajęciom towarzyszyć będzie prezentacja i dyskusja. Po materiały należy zgłaszać się drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail dr hab. Marty Tomczok: martacuber@interia.pl.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego oraz Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady.

 

Accessibility