zdjęcie: widać fragment blatu, na którym stoi laptop i leżą dokumenty. Na pierwszym planie widać ręce dwóch siedzących na wprost siebie osób trzymających długopisy

Spotkanie i warsztaty nt. „Czym są granty ERC i jak je zdobyć?”

W poniedziałek 14 stycznia 2019 roku w godz. od 14.00 do 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1) odbywać się będzie adresowane do naukowców z Uniwersytetu Śląskiego spotkanie prezentujące założenia konkursów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), które poprowadzi jeden z ekspertów z Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) to utworzona przez Komisję Europejską niezależna instytucja wspierająca najlepszych naukowców, finansująca najwyższej jakości badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej. Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Jedynym kryterium oceny pomysłów badawczych jest ich doskonałość naukowa. Oferta grantowa kierowana jest do naukowców znajdujących się na każdym etapie kariery.

Dla osób zainteresowanych ubieganiem się w przyszłości o grant ERC organizowane są również zaplanowane na wtorek 15 stycznia (w godz. od 9.30 do 15.30) warsztaty „krok po kroku”, w trakcie których zostanie szczegółowo wyjaśnianie, jak skutecznie przygotować wniosek projektowy ERC. Specjaliści z PAN wraz z naukowcami pracować będą na rzeczywistych fragmentach wniosku, odbędą się ponadto ćwiczenia z zakresu przygotowania budżetu. Z powodu ograniczonej liczby miejsc osoby chcące wziąć udział w szkoleniu proszone są o kontakt drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: dawid.matuszek@us.edu.pl.  

Udział zarówno w spotkaniu, jak i warsztatach jest bezpłatny.

Accessibility