zdjęcie: otwarta książka trzymana w ręce

Spotkanie grupy ekspertów powołanych do prac nad strategią nauczania i promocji języka polskiego w świecie

20 stycznia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się spotkanie inaugurujące prace komisji eksperckiej powołanej do opracowania strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie. Projekt stworzenia spójnej strategii jest koordynowany przez Uniwersytet Śląski na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie spójnych działań, które dotyczyć będą nauczania języka polskiego jako obcego we wszystkich przedziałach wiekowych oraz na wszystkich poziomach zaawansowania – zarówno w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego, jak i w ramach innych działalności. Efekty projektu mają za zadanie promować naukę języka polskiego w świecie oraz wpływać na poprawę wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Do prac w komisji eksperckiej zostali powołani przedstawiciele uczelni, których duże doświadczenie glottodydaktyczne ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny podjętych działań. W skład grona ekspertów wchodzą:

 • prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (UJ, RJP) – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Jolanta Tambor (UŚ) – zastępca przewodniczącego,
 • dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak (UŚ),
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz (UW, RJP),
 • prof. dr hab. Jan Mazur (UMCS),
 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (URz, RJP),
 • prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (UŚ),
 • prof. dr hab. Adam Pawłowski (UWr),
 • prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (UJ),
 • dr hab. Anna Seretny (UJ),
 • prof. dr hab. Roman Szul (UW),
 • prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (UAM, RJP).

 

 

 

 

Accessibility