"Spodek" w Katowicach

Spotkanie dot. finansowania Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

5 października 2017 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się seminarium pt. „Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie”, które zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Związek Górnośląski oraz Muzeum Śląskie. Podczas spotkania dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Przemysław Smyczek przedstawił propozycję finansowania studiów – ich koszt zostałby podzielony na trzy części: między Urząd Marszałkowski, daną gminę oraz uczestnika.

Obecnie trwają rozmowy z kolejnymi gminami – kilka z nich już zadeklarowało wprowadzenie do szkół programu regionalnego od następnego roku szkolnego. Należy więc przypuszczać, iż również przystąpią do projektu współfinansowania studiów podnoszących kwalifikacje nauczycielom.

Pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie odbędzie się w styczniu 2018 r. i wtedy też zostaną przedstawione ostateczne ustalenia w tej kwestii.

Nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie nadal trwa – dokumenty można składać osobiście (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00) lub pocztą tradycyjną, przesyłając aplikację na adres: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój 13, 40–032 Katowice. Termin upływa 20 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: www.fil.us.edu.pl/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/.

Accessibility