grafika promująca seminarium pt. „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”

Seminarium pt. „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”

24 i 25 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będzie seminarium pt. „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”, które organizowane jest przez Instytut Języka Polskiego UŚ przy współpracy z Instytutem Slawistyki na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

Głównym celem spotkania jest wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Organizatorom zależy na tym, aby wszelkie działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania korpusów już istniejących lub stworzenia nowych odbywały się w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych badaczy.

Wśród uczestników seminarium znajdą się przedstawiciele wielu polskich i niemieckich ośrodków badawczych: Instytutu Języka Polskiego PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Salzburgu, Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Zurychu, Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach seminarium zaplanowano także warsztaty, które poprowadzą przedstawiciele konsorcjum naukowego CLARIN_PL – dr Maciej Piasecki i dr Marcin Oleksy.

 

Szczegółowy program seminarium – część pierwsza (pdf)
Szczegółowy program seminarium – część druga (pdf)
Szczegółowe informacje dot. warsztatów (pdf)

 

Accessibility