Seminarium pt. „Narracje weganizmu: reprezentacje/ interpretacje/ inspiracje”

26 czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się drugie ogólnopolskie seminarium poświęcone badaniom nad weganizmem w kontekstach literacko-kulturowych. Tegoroczne spotkanie będzie okazją do krytycznej dyskusji nad reprezentacjami wegetarianizmu i weganizmu w narracjach literackich i kulturowych (m.in. media) oraz nad artystycznymi ekspresjami idei wegańskich (m.in. sztuka wizualna i muzyka).

Wydarzenie adresowane jest do badaczy reprezentujących różne obszary wiedzy, dzięki czemu możliwe stanie się podjęcie dyskusji na temat tego, jak weganizm – zjawisko złożone i niejednoznaczne – inspiruje działania i wypowiedzi literackie, artystyczne i kulturowe. Organizatorzy spotkania zachęcają do namysłu nad językiem, którego literatura używa, by mówić o weganizmie i nad środkami służącymi wyrażaniu wegańskiej tożsamości. W centrum zainteresowań badawczych znaleźć się mogą elementy wegańskiego doświadczenia, które stanowią inspirację dla pisarzy, twórców filmowych i artystów oraz to, jak jednostkowe doświadczenie przekłada się na uniwersalny język artystycznej ekspresji.

Wśród proponowanych tematów wystąpień znaleźć się mogą między innymi następujące zagadnienia:

 • historyczne reprezentacje weganizmu w literaturze i kulturze,
 • współczesne literackie obrazy wegetarianizmu i weganizmu,
 • weganizm i kanon literacki,
 • weganizm i kultura dziecięca,
 • filmowe reprezentacje weganizmu,
 • sztuka wegańska,
 • muzyka w kontekście weganizmu,
 • weganizm i storytelling w kulturach indygenicznych,
 • płeć i narracje wegańskie,
 • autobiografie wegańskie,
 • ciało jako przestrzeń wegańskiej narracji.

Seminarium organizowane jest przez Zakład Teorii Literatury i Kultury oraz Filologiczny Zespół Badawczy BESTO działający pod patronatem Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (UŚ).

Program seminarium (pdf, 290 kB)

Accessibility