zdjęcie: dziewczyna, która szeroko się uśmiecha i trzyma przyłożoną do oka lupę

Seminarium pt. „Humor Research Project 2017”

Od 30 listopada do 1 grudnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie bezpłatne seminarium o humorze pt. „Humor Research Project 2017”, które adresowane jest do doktorantów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich. Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny, a jego celem stanie się próba połączenia zarówno badań nad językiem, jak i tekstami kultury czy mediami. Wydarzenie będzie okazją do poszerzenia swoich horyzontów i poznania różnych metod badań języka w humorze oraz humoru w języku.

Organizatorem wydarzenia jest Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists działające pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: humourinlanguage2017@gmail.com.

Szczegółowe informacje w języku polskim i w języku angielskim (plik word)

Formularz zgłoszeniowy (plik word)

logo HRP

 

 

Accessibility