dwóch małych chłopców czytających w lesie książkę

Seminarium pt. „Humor Research Project 2017”

30 listopada i 1 grudnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie seminarium poświęcone humorowi pt. „Humor Research Project 2017”, które adresowane jest do doktorantów i studentów ostatniego roku studiów magisterskich. Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny, a jego celem stanie się próba połączenia zarówno badań nad językiem, jak i tekstami kultury czy mediami. Wydarzenie będzie okazją do poznania różnych metod badań języka w humorze oraz humoru w języku.

Organizatorem seminarium jest Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists działające pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego.

Program konferencji (pdf)

logo HRP

Accessibility