"Spodek" w Katowicach

Seminarium nt. „Wobec powstań śląskich – jakie powinny być studia śląskie?”

7 maja 2019 roku o godz. 16.30 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (sala Benedyktynka, plac Rady Europy 1) rozpocznie się drugie seminarium organizowane przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. W wydarzeniu udział wezmą:

  • dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek,
  • prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, który wygłosi prelekcję nt. „Powstania śląskie jako nieznana wojna polsko-niemiecka”,
  • dr hab. Ewa Michna, która omówi temat „Powstania śląskie w narracjach przedstawicieli śląskiej wspólnoty pamięci”,
  • dr Katarzyna Szkaradnik, która wygłosi wykład nt. „Problemy niepodległości w ujęciu cieszyńskich Polaków”.

Moderatorem rozmowy będzie dr Marek Mikołajec.

Seminarium jest częścią cyklu spotkań nt. „Jakie powinny być studia śląskie?”, których zadaniem jest rekapitulacja dotychczasowych doświadczeń, przemyślenie i wyciągnięcie wniosków na temat studiów śląskich: ich formy, zakresu oraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Accessibility