siedząca na peronie w czerwonej czapce i dużych słuchawkach dziewczyna, patrząca w ekran laptopa. Przy jednym z torów stoi pociąg

Ruszają interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic”

logo Narodowego Centrum Badań i RozwojuW roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Filologicznym uruchomione zostaną interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic”, będące nakładką na regularne studia III stopnia, które adresowane są do najlepszych absolwentów uczelni z całej Polski: wydziałów humanistycznych (głównie filologii, kulturoznawstwa, nauk o sztuce, filozofii), społecznych (psychologii, socjologii, medioznawstwa), wydziałów artystycznych oraz wydziałów reprezentujących nauki biologiczne i medyczne; w tym absolwentów studiów międzywydziałowych łączących w swoich dotychczasowych projektach wyżej wymienione dziedziny i obszary.

Uczestnicy tych wyjątkowych studiów będą – pod okiem wybitnych specjalistów z różnych ośrodków akademickich – realizować specjalny inter- i transdyscyplinarny program podporządkowany dwóm profilom kształcenia: literaturoznawczo-kulturoznawczo-artystycznemu oraz kognitywistycznemu. Studenci „Humanistyki bez granic” będą brać udział w szkołach letnich, czekają na nich również dodatkowe stypendia (w wysokości 1400 zł, które przyznane zostanie z góry na cały okres trwania studiów; niezależnie od tego będą mogli ubiegać się o wszystkie stypendia przysługujące doktorantom Wydziału Filologicznego UŚ) oraz fundusz zapewniający finansowanie wyjazdów badawczych i konferencji.

Studia uzyskały dofinansowanie z unijnych funduszy strukturalnych w ramach Programu Studiów doktoranckich PO WER 3.2. Szczegółowe informacje na temat interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Humanistyka bez granic” oraz kryteriów naboru znajdują się pod adresem: www.fil.us.edu.pl/studium-doktoranckie/oferta-dla-kandydata/interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-humanistyka-bez-granic.

 

Accessibility