trójka dzieci siedzących na podłodze i patrzących w jeden punkt przed siebie

Rekrutacja na podyplomowe studia z zakresu zaburzeń płynności mowy

Do 20 stycznia 2019 roku trwa rekrutacja na nowe, unikatowe, dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu zaburzeń płynności mowy, które uruchomione zostaną w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 zostaną uruchomione na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Studia, które adresowane są do osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie logopedii lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej), pozwolą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy. Umożliwią absolwentom zdobycie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci będą posiadali umiejętności metodyczne dotyczące postępowania logopedycznego, w tym działań o charakterze profilaktycznym podejmowanych w przypadku zaburzeń płynności mowy. Będą specjalistami w zakresie interwencji w przypadku jąkania, giełkotu, niepłynności o podłożu neurogennym, psychogennym i organicznym, balbutologopedami o bardzo wysokich kompetencjach interpersonalnych, wykorzystującymi wiedzę w celu prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej.

Kierownikiem studiów jest dr hab. Katarzyna Węsierska – adiunkt w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, logopeda, oligofrenopedagog, trener emisji głosu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika i logopedia), Uniwersytetu Wrocławskiego (emisja głosu) i Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). W roku 2017, po spełnieniu wymaganych kryteriów, jako pierwsza polska logopedka uzyskała prestiżowy tytuł Europejskiego Specjalisty Zaburzeń Płynności Mowy (European Fluency Specialist), jest także laureatką Nagrody Dave’a Rowleya za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w dziedzinie zaburzeń płynności mowy (The Dave Rowley Award for International Initiatives). Jest ponadto koordynatorką terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób jąkających się działającej na Uniwersytecie Śląskim. Założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. 

             

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.zpm.us.edu.pl.

Accessibility