logo Akademii Liderów

Rekrutacja do projektu pn. „Akademia Liderów Dialogu”

Rozpoczęła się rekrutacja do I edycji projektu pn.Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude”, którego celem jest wzmocnienie kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych w aktywności na rzecz wspólnot lokalnych oraz przydatnych na rynku pracy. Wśród zdobywanych w trakcie ośmiu miesięcy kompetencji znajdą się m.in. umiejętność pracy w zespole, asertywność, zdolność do wypracowania kompromisu czy też umiejętność wchodzenia w interakcje personalne. Uczestnicy wezmą udział w różnych formach wsparcia:

  • spotkaniach w zespołach kreatywnych,
  • certyfikowanych szkoleniach z zakresu kompetencji społecznych zgodnych z klasyfikacją ESCO;
  • wyjazdach edukacyjnych połączonych z treningiem interpersonalnym. 

Projekt adresowany jest do studentów i uczniów (między 18 a 25 rokiem życia), którzy uczą się na ostatnich dwóch latach edukacji szkoły ponadgimnazjalnej, studiów licencjackich oraz studiów magisterskich. Zgodnie z Regulaminem rekrutacja odbywa się w dwóch etapach. Aby przystąpić do pierwszego z nich, należy do 21 września 2019 roku przesłać formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną na adres e-mail akademia@agereaude.pl. Osoby, które będą spełniały wymogi formalne, zostaną poinformowane drogą elektroniczną o terminie oraz miejscu II etapu rekrutacji.

Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje społeczne. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: www.agereaude.pl/pl/akademia-liderow.

Accessibility