Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Kolegium Dziekańskie

20.09.2018
25.10.2018
20.11.2018
15.01.2019
12.02.2019
12.03.2019
9.04.2019
21.05.2019
11.06.2019
17.09.2019

Rada Wydziału

27.09.2018
25.10.2018
27.11.2018
22.01.2019
19.02.2019
19.03.2019
16.04.2019
28.05.2019
18.06.2019
9.07.2019 (w gronie samodzielnych pracowników nauki)
26.09.2019

Accessibility