Młodzi ludzie siedzący przy komputerach

Punkt informacyjny dla kandydatów oraz mobilny punkt rekrutacji

Kandydaci na studia, którzy mają pytania związane z rekrutacją, mogą między innymi odwiedzić punkt informacyjny zlokalizowany w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój nr 10) – czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30. Kandydaci mogą zaopatrzyć się w ulotki informacyjne na temat wydziałów i prowadzonych na nich kierunków studiów. Laureaci olimpiad i konkursów uzyskają wyczerpującą informację na temat przygotowanej specjalnie dla nich oferty VIP.

Osobom mającym problem z rejestracją w systemie IRK pracownicy Działu Kształcenia oferują pomoc oraz dostęp do stanowisk komputerowych. Wizyta w punkcie jest szansą na to, aby poznać uczelnię i zwiedzić akademicki kampus oraz dowiedzieć się więcej o warunkach studiowania

Kandydaci na studia będą mogli również skorzystać z mobilnego punktu rekrutacji, który 20 i 29 czerwca w godz. 12.00-17.00 dostępny będzie na rynku w Katowicach, 22 czerwca na placu Stulecia (tzw. Patelnia) w Sosnowcu, a 27 czerwca w Bytomiu.

Dzięki mobilnemu punktowi rekrutacji pracownicy Działu Promocji oraz Działu Kształcenia będą udzielać informacji na temat oferty edukacyjnej oraz rejestracji w systemie IRK. W punkcie będzie można zarejestrować się także na studia. Poza tym odwiedzający mobilny punkt rekrutacji będą mieli również okazję odpocząć w specjalnie przygotowanej strefie relaksu, zagrać w gry, zrobić sobie zdjęcie z maskotką akademicką Usiołkiem, pomalować część dużej antystresowej kolorowanki, a także wziąć udział w konkursach z nagrodami.

Accessibility