studenci idący na tle Wydziału Filologicznego

Przesunięcie inauguracji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Informujemy, że rozpoczęcie zajęć pierwszej edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie zostało przesunięte o 2,5 miesiąca, czyli na styczeń 2018 roku. Przesunięcie to związane jest przede wszystkim z kwestiami finansowymi – trwają prace nad systemem dofinansowania studiów, co będzie możliwe w nowym roku budżetowym (a zatem kalendarzowym). Chodzi o to, by kandydaci ponieśli możliwie najmniejsze koszty nauki. Dla osób, które chciałyby ukończyć studia przed wrześniem 2018 roku, będzie możliwe zorganizowanie intensywnego drugiego semestru w czasie wakacji.

Termin naboru na pierwszą edycję Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie upływa 20 grudnia 2017 roku.

Accessibility