Audytorium w Chongqing (Chiny)

Dr Joanna Przyklenk z wizytą w Chongqing Jiaotong University

polska i chińska flaga obok siebie

Od 7 do 22 września 2017 roku przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego przebywali z wizytą w Chongqing (w południowo-zachodnich Chinach). Dr hab. prof. UŚ Michał Baczyński z Instytutu Matematyki oraz dr Joanna Przyklenk z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej uczestniczyli w wykładach, spotkaniach naukowych oraz warsztatach  pod nazwą „Inspiring International Exchange and Cooperation” zorganizowanych przez Chongqing Jiaotong University.

W wydarzeniu wzięło udział 27 przedstawicieli polskich uczelni. Program wrześniowej wizyty objął wykłady zarówno polskich, jak i chińskich naukowców, zwiedzanie uniwersyteckich laboratoriów, udział w III międzynarodowej konferencji pt. „New Silk Road Connectivity” (17 września 2017 r.), wizyty studyjne w największych przedsiębiorstwach logistycznych i produkcyjnych w Chongqing (m.in. Chongqing Cuntan Harbor, Changan Group czy Chongqing Shipping Exchange) oraz prelekcje, których celem było poznanie tradycji i kultury chińskiej. W trakcie wydziałowych spotkań naukowych dr Joanna Przyklenk w Foreign Language School zaprezentowała wykład pt. „Honorific Titles and Linguistic Politeness in Polish. Selected Issues of Polish Etiquette”, natomiast dr hab. prof. UŚ Michal Baczyński w Math and Statistics School wygłosił referat pt. „Fuzzy Implication Functions – Theoretical and Applicational Issues”.

Pobyt w Chinach stał się też okazją do prowadzenia rozmów w ramach poszczególnych wydziałów na temat możliwości dalszej współpracy i wymiany naukowo-dydaktycznej między Uniwersytetem Śląskim a Chongqing Jiaotong University.  

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach polsko-chińskiego konsorcjum uniwersyteckiego „One Belt One Road”, które ma przyczynić się przede wszystkim do intensyfikacji współpracy akademickiej pomiędzy Chinami a krajami Środkowej i Wschodniej Europy w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku (Belt and Road Initiative). W jego skład weszły 23 szkoły wyższe z obu krajów, w tym Uniwersytet Śląski w Katowicach. List intencyjny w tej sprawie podpisany został 21 marca 2017 roku na Politechnice Pekińskiej (Beijing University of Technology). Ze strony UŚ dokument sygnował prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Accessibility