fragment okładki numeru "Laboratorium Kultury" poświęconego Janowi Czekanowskiemu zawierający zdjęcie badacza

Promocja numeru „Laboratorium Kultury” poświęconego Janowi Czekanowskiemu

Jan Czekanowski reprezentuje ten etap rozwoju nauk o człowieku i kulturze, w którym refleksja humanistyczna i biologiczna były ze sobą ściśle połączone. Jego namysł nad człowiekiem stanowi próbę powiązania wielu dziedzin: etnografii, antropologii fizycznej, statystyki i historii. Nawet współcześnie, kiedy tak mocno podkreśla się potrzebę inter- i transdyscyplinarności refleksji naukowej, intensywność i całościowość tego namysłu imponują. Poświęcono mu numer monograficzny „Laboratorium Kultury”, którego promocja odbędzie się 18 kwietnia 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach. W wydarzeniu udział wezmą redaktorzy i autorzy zamieszczonych w tym numerze artykułów, którzy dyskutować będą o życiu i twórczości Jana Czekanowskiego, a także związkach pomiędzy dyskursem humanistycznym a przyrodniczym w propozycjach antropologicznych na początku XX wieku. Początek spotkania zaplanowano na godz. 15.15.

W profil „Laboratorium Kultury”, które powstało w 2012 roku przy Zakładzie Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, wpisana została zasada wykorzystania, jako idiomu określającego tematykę poszczególnych numerów, nazwiska badacza. Autor i jego dzieło są w tym wypadku rozumiani kontekstualnie i wieloaspektowo. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.laboratoriumkultury.us.edu.pl.

pierwsza strona okładki numeru "Laboratorium Kultury" poświęconego Janowi Czekanowskiemu. Okładka w kolorze żółtym. Na jej środku znajduje się zdjęcie badacza

Accessibility