fragment okładki książki "Pergamin wspomnień""

Promocja książki pt. „Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela”

okładka książki "Pergamin wspomnień""15 listopada 2019 roku o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu odbędzie się spotkanie promujące książkę pt. „Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela”

Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel to poeta, tłumacz, krytyk literacki, badacz literatury polskiej XX wieku. Debiutował w 1980 roku. Opublikował dwanaście tomików poetyckich: Nie śnijcie mnie w waszych snach (1983), Kronika nocy (1992), Gdy stoję tak nieruchomo (1993), Bliżej zimy niż lata (1995), Wypominki (2009), Czułość (2011), Było i się zmyło (2012), Droga (2013), C’est la vie (2014), Martwa natura (2015) Łazarz (2016), Uniesie nas wiatr (2018), dwa wybory wierszy Nieuchronnie zbliżam się do was (2015), Wieniec dla zmarłych (2017), a także kilkanaście książek krytycznych, m.in.: Świadectwa, znaki (1998), Od Różewicza (1999), Zmiana (1999, 2014), Pamięć, biografia, słowo (2000), Pokolenia i przełomy (2004), Przypisy do współczesności (2006), Ananke i Polska (2010), Ruiny istnienia (2013), Critica varia (2013), Między wierszami (2015). Zajmują go takie tematy, jak: historia literatury jako nauka o literaturze, kultura literacka jako wyzwanie rzucone socjologii lektury, krytyka literacka jako wyznanie autobiograficzne, literatura emigracyjna jako splot programów i postaw ideowych, poezja jako doświadczenie.

Książka ukazuje się w rocznicę trzydziestopięciolecia wydania pierwszego tomiku prof. Mariana Kisiela. Zamieszczone tu szkice koncentrują się na lirycznym dorobku twórcy. Na monografię składają się artykuły o charakterze panoramicznym, analizy i interpretacje tomów, motywów, a także pojedynczych utworów. Zostały pomieszczone w nim dwadzieścia trzy szkice autorów reprezentujących różne środowiska naukowe oraz bibliografia poetycka i translatorska poety.

Accessibility