zdjęcie: otwarta książka, obok której leżą suche liście symbolizujące jesień

Promocja książki pt. „Badanie kultury…”

W środę 18 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się uroczysta promocja książki pt. „Badanie kultury. Ludzie, projekty, realizacje” – zredagowanej przez dr hab. Annę Gomółę i dr. hab. Marka Pacukiewicza monografii podsumowującej czterdziestoletnią działalność Zakładu Teorii i Historii Kultury.

Publikacja poświęcona została zarówno przybliżeniu historii i zmieniającej się struktury Zakładu, jak i opisom podejmowanych projektów badawczych oraz przedsięwzięć dydaktycznych, działalności kół naukowych i współpracy z licznymi instytucjami kultury. Znaleźć tu można ponadto m.in. refleksje na temat problematyki nauczania kultury polskiej, kształcenia nauczycieli wiedzy o kulturze, a także kształcenia w zakresie dziedzictwa kulturowego na studiach licencjackich, charakterystykę utworzonego przez pracowników Zakładu czasopisma „Laboratorium Kultury” oraz aneks zawierający ważne dla katowickiego kulturoznawstwa dokumenty historyczne, a także wykaz absolwentów.

Accessibility