Promocja książki poświęconej twórczości prof. Andrzeja Buszy

Prof. Andrzej Busza jest polsko- i angielskojęzycznym poetą, eseistą, literaturoznawcą, emerytowanym profesorem University of British Columbia, członkiem pokoleniowej grupy literackiej „Kontynenty”, badaczem i znawcą twórczości i życia Josepha Conrada. W 1939 roku wyemigrował z Polski, od 1965 roku mieszka w Vancouver w Kanadzie. Prof. Andrzej Busza będzie gościem spotkania pt. „Moja przygoda z Conradem”, które zaplanowano na 29 listopada 2018 roku na godz. 17.00 w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie.

okładka książki "Kontynenty" tom pierwszySpotkanie zostanie połączone z promocją pierwszego tomu serii zatytułowanej „Kontynenty”, poświęconej twórczości Andrzeja Buszy, która ukaże się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w 2019 roku pod redakcją prof. zw. dr. hab. Mariana Kisiela z Wydziału Filologicznego UŚ i dr. hab. prof. UR Janusza Pasterskiego. Rozmowę poprowadzi Agnieszka Kosińska – pisarka, edytorka, bibliografka.

Monografa powstała jako wspólna inicjatywa naukowa literaturoznawców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamieszczone w niej artykuły i szkice są próbą rozpoznania i opisania najważniejszych aspektów liryki, prozy i prac conradowskich prof. Andrzeja Buszy. Ich autorami są badacze literatury emigracyjnej z wielu ośrodków akademickich w Polsce, a także znawcy literatury angielskiej i francuskiej z kraju i zagranicy. Różnorodność ujęć i szeroki krąg podjętych zagadnień pozwalają na wielopłaszczyznowy ogląd tej twórczości, jej kontekstów biograficznych, literackich i kulturowych, kierunków rozwoju, charakterystycznych motywów oraz cech poetyki indywidualnej czy specyfiki poszczególnych zbiorów.

Accessibility