człowiek trzymający otwartą książkę. Nie widać twarzy

Promocja książki poświęconej twórczości prof. Andrzeja Buszy

Fot. dr Katarzyna Niesporek

Accessibility